Svenska

Furens fiskevårdsområde

 

Furens fiskevårdsområde omfattar sjön Furen och en del av Årån i Voxtorps och Rydaholms socknar, Värnamo kommun samt Berga socken, Ljungby kommun. Furen har en rik fiskfauna. Vid en provfiske-undersökning 2015 erhölls åtta stycken fiskearter: abborre, benlöja, braxen, gädda, gärs, gös, mört, siklöja.

 

Utöver ovanstående arter finns även sik, lake, ål, sarv, sutare och enstaka öring i Furen.

Aktuellt

 

För närvarande finns inga nyheter.

 

Trevlig sommar önskar

Furen FVO!

Fiskevårdsområde

Furen

Sjön Furen ligger i Jönköpings respektive Kronobergs län i Småland. Furen erbjuder fiske av bl.a. gös, gädda, sik och abborre.

Fiskekort

 

Priser och försäljningsställen.

Allmän info

 

Info om parkeringsplatser, båtrampen, vattenreglering, badplatser m.m.

Länkar

 

Länkar till båtuthyrning, ställplatser, övernattning, turism m.m.

Fiskeregler

 

Löst fiskekort berättigar till fiske med 6 st handredskap eller 10 st angel/isspö. Familjekort gäller egna barn t.o.m. 17 års ålder. Vid löst kort genom ifiske.se skall koden finnas med.

 

Vid trolling/dragrodd gäller max 6 st spön per båt. Endast spöparavaner är tillåtna.

Vertikaljiggning bör ej ske på större djup än 10 meter. Fångstbegränsning vid spö/angelfiske

av gädda och gös är max 4 st av varje art/dag och kort.

Storfiskare

 

Har du fått en stor fångst?

Ta ett foto och skicka in din bild märkt med namn, fiskemetod, bete och datum för fångsten till Fvo Furen.