Fiskekort

Furens Fvo

Fiskekort

Priser och försäljningsställen

Priser 2018

Dygnskort

50:-

Veckokort

200:-

Årskort

300:-

Familjeårskort

350:-

Djupkarta

100:-

Båtuthyrning (utan motor)

200:-/dag

Familjeårskort gäller för maka, make, sambo samt egna barn upp till 18 års ålder.

Dygnskortet är giltigt ett dygn och års/familjekorten gäller ett år från inköpsdagen.

Barn upp till 16 års ålder äger rätt att fiska fritt från land med handredskap.

Läs mer om vad som gäller för fiske i Furens Fvo.

Försäljning av fiskekort

 

Det går att köpa digitalt fiskekort via www.ifiske.se eller via våra försäljare nedan. En kombinerad djup- och informationskarta över Furen finns att köpa hos fiskekortsförsäljarna (100:-)

Gunnar Sibbmark

Lagmansryd Furen

330 17 Rydaholm

Tel: 0370-65 60 55

 

Sigvard Berglund

Åsbrolund

330 15 Bor

Tel: 0370-650 575

 

Bengt Karlsson

Lagmansryd

330 17 Rydaholm

Tel: 0370-656 036

Båtuthyrning

 

Andreas Lindahl

Lagmansryd, Nyagärde

330 17 Rydaholm

Tel: 0370-656 077

 

Rydaholms Järnhandel

Järnvägsgatan 12

330 17 Rydaholm

Tel: 0472-208 65

 

ICA Nära

Alvestavägen 15

330 17 Rydaholm

Tel: 0472-20920

 

Värnamo Turistbyrå

Storgatan 50

331 31 Värnamo

Tel: 0370-188 99

Peters Sport

Storgatan 41

341 50 Lagan

Tel: 0372-304 12

 

Coop Nära

Centrumvägen 8

330 15 Bor

Tel: 0370-650 022

 

Ljungby Turistbyrå

Stora Torget 6

341 30 Ljungby

Tel: 0372-789 220

 

Kennerth Petersson

Gässhult

341 52 Lagan

Tel: 0372-340 12

 

Ställplats Skeda Strand

Skeda Gård

330 17 Rydaholm

Tel: 072-743 06 49

Ställplats för husvagn & husbil

 

Yxkullsund Säteri

341 52 Lagan

Tel: 070-521 72 18

Rumsuthyrning