Kontakt

Furens Fvo

Kontakt


Hej!


Har du några frågor, förslag eller synpunkter angående fisket i Furen eller något annat inom föreningens ansvar? Kontakta oss via formuläret här eller ring direkt till föreningsordföranden. 


Andreas Lindahl (e-mail)

Tel: 072-2026077