Svenska

Fiskevårdsområde

Furen

Sjön Furen ligger i Jönköpings respektive Kronobergs län i Småland. Furen erbjuder fiske av bl.a. gös, gädda, sik och abborre.

Furens fiskevårdsområde


Furens fiskevårdsområde omfattar sjön Furen och en del av Årån i Voxtorps och Rydaholms socknar, Värnamo kommun samt Berga socken, Ljungby kommun. Furen har en rik fiskfauna. Vid en provfiske-undersökning 2015 erhölls åtta stycken fiskearter: abborre, benlöja, braxen, gädda, gärs, gös, mört, siklöja.


Utöver ovanstående arter finns även sik, lake, ål, sarv, sutare och enstaka öring i Furen.


                Aktuellt 


  

              

               

  

  


    
Fiskekort


Priser och försäljningsställen.

Allmän info


Info om parkeringsplatser, båtrampen, vattenreglering, badplatser m.m.

Länkar


Länkar till båtuthyrning, ställplatser, övernattning, turism m.m.

Fiskeregler


Löst fiskekort berättigar till fiske med 6 st handredskap eller 10 st angel/isspö. Familjekort gäller egna barn t.o.m. 17 års ålder. Vid löst kort genom ifiske.se skall koden finnas med.


Vid trolling/dragrodd gäller max 6 st spön per båt. Endast spöparavaner är tillåtna.

Vertikaljiggning bör ej ske på större djup än 10 meter. Fångstbegränsning vid spö/angelfiske

av gädda och gös är max 4 st av varje art/dag och kort.

Storfiskare


Har du fått en stor fångst?

Ta ett foto och skicka in din bild märkt med namn, fiskemetod, bete och datum för fångsten till Fvo Furen.