Svenska

Fiskevårdsområde

Furen

Sjön Furen ligger i Jönköpings respektive Kronobergs län i Småland. Furen erbjuder fiske av bl.a. gös, gädda, sik och abborre.

Furens fiskevårdsområde


Furens fiskevårdsområde omfattar sjön Furen och en del av Årån i Voxtorps och Rydaholms socknar, Värnamo kommun samt Berga socken, Ljungby kommun. Furen har en rik fiskfauna. Vid en provfiske-undersökning 2015 erhölls åtta stycken fiskearter: abborre, benlöja, braxen, gädda, gärs, gös, mört, siklöja.


Utöver ovanstående arter finns även sik, lake, ål, sarv, sutare och enstaka öring i Furen.


                Aktuellt 


  

              Årsmöte

         i Furens FVO

   tisdagen den 23 april

             kl 18.30

   i  Eriksbo missionshus                 Välkomna!

             

               

  

  


    
Fiskekort


Priser och försäljningsställen.

Allmän info


Info om parkeringsplatser, båtrampen, vattenreglering, badplatser m.m.

Länkar


Länkar till båtuthyrning, ställplatser, övernattning, turism m.m.

Fiskeregler


Löst fiskekort berättigar till fiske med 6 st handredskap eller 10 st angel/isspö. Familjekort gäller egna barn t.o.m. 17 års ålder. Vid löst kort genom ifiske.se skall koden finnas med.


Vid trolling/dragrodd gäller max 6 st spön per båt. Endast spöparavaner är tillåtna.

Vertikaljiggning bör ej ske på större djup än 10 meter. Fångstbegränsning vid spö/angelfiske

av gädda och gös är max 4 st av varje art/dag och kort.

Storfiskare


Har du fått en stor fångst?

Ta ett foto och skicka in din bild märkt med namn, fiskemetod, bete och datum för fångsten till Fvo Furen.