Fiskerapport

Fiskerapport


Har du fångat en stor fisk?

Ta ett foto och skicka in din bild märkt med namn, fiskemetod, bete och datum för fångsten till Fvo Furen.